Aktuellt om sjukhusets verksamhet i Lidköping

2023-11-29

VGR:s beslutade åtgärder är nu genomförda - akuten stängd

Från och med 29 november 2023 finns akutmottagningen inte längre kvar vid sjukhuset i Lidköping enligt beslut av Skaraborgs Sjukhus styrelse.

Dessutom har flera andra verksamheter stängts samt flyttat. Information om Skaraborgs Sjukhus verksamheter finns här: Skaraborgs Sjukhus - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

2023-09-13

Skaraborgs sjukhus styrelse beslutade om åtgärder - det här gör Lidköpings kommun

Tisdagen 12 september beslutade Skaraborgs sjukhus styrelse om åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Enligt beslutet ingår bland annat en stängning och flytt av Lidköpings sjukhus akutverksamhet samt IVA-verksamhet. Även flera andra verksamheter berörs.

Beslutet har föregåtts av omfattande protester och stor mediebevakning.

Samtliga politiska partier i Lidköpings kommun har i ett beslut från kommunstyrelsen gett kommundirektören ett uppdrag som går ut på att undersöka förutsättningar för att Lidköpings kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen skulle kunna bedriva sjukvårdsverksamhet likt den modell, TioHundra, som finns i Norrtälje. Denna utredning behöver genomföras tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Återrapportering om arbetet ska lämnas till kommunstyrelsen.

2023-08-31

Politisk kommentar om sjukhusakuten efter torsdagens beslut från strategiska nämnden

Västra Götalandsregionens strategiska hälso- och sjukvårdsnämnd har torsdagen 31 augusti 2023 givit klartecken för Skaraborgs sjukhus styrelse att fatta beslut enligt sitt förslag att bland annat stänga akutmottagningen i Lidköping. Frågan ska slutligt beslutas av sjukhusets styrelse den 12 september. Beslutet ägs helt av Västra Götalandsregionen som organisation och Lidköpings kommuns politik har ingen beslutanderätt i frågan.

-Jag tycker att ärendet är riktigt dåligt skött. Vi vill ha vår akut kvar i Lidköping. Vi kommer fortsätta driva den här frågan. Nu är det upp för Skaraborgs sjukhus styrelse att fatta det enda förnuftiga beslutet. Rösta nej till en stängning och gör en utredning som på allvar tar hänsyn till patienternas behov och inte bara ekonomin, säger Ulrika Gartman Blom (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Lidköping och västra Skaraborg har en befolkning på 100 000 invånare. Jag tycker att det är helt tydligt att regionen inte har tagit vår tillgång till vård på allvar. Gör om och gör rätt, vi vill ha vår akut kvar och om man inte fattar det så visa i alla fall hur vi ska få tillgång till akut vård, det finns inget svar på det, säger Gustav Edvinsson, (S) 2: vice ordförande för kommunstyrelsen. Vi i Lidköpings kommun skulle inte komma på tanken att till exempel stänga en verksamhet och inte ha en plan för vad som kommer istället. Man tar sig för pannan.

Samtliga politiska partier i Lidköpings kommun skickade innan sommaren en begäran till Västra Götalandsregionen att utreda alternativ driftsform för sjukhuset i Lidköping. Den strategiska nämnden fattade enligt uppgifter i media beslut om att gå vidare med frågan om alternativa driftsformer.


Nedan mer information om begäran om utredning:

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2023 att ge kommundirektören i uppdrag att ur ett kommunalt perspektiv belysa process, tidplan och intressenter för att skapa ett upplägg för
sjukvård i Lidköping liknande TioHundra i Norrtälje, där man bedriver sjukhusvård i bolagsform i ett samarbete med Region Stockholm.

På denna sida kan du läsa förslag och beslut som tagits i kommunstyrelsen här i Lidköpings kommun.

Kommunstyrelsens möte 31 maj

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommundirektörens information angående kommunala förutsättningar för process, tidplan och intressenter för att skapa ett upplägg för sjukvård i Lidköping liknande TioHundra i Norrtälje.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge kommundirektören fortsatt uppdrag att genomföra en fördjupad analys och utreda förutsättningarna för att genomföra en förstudie.

Läs mer om förslag och beslut gällande sjukhusverksamheten i Lidköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se