Kontakt

Vänermuseet
Framnäsvägen 2
531 54 LIDKÖPING
Telefon: 0510-77 00 95
E-post: vanermuseet@lidkoping.se
Organisationsnummer: 212 000-1694

Museichef
Ida Billvén
Telefon: 0510-77 00 64
E-post: ida.billven@lidkoping.se

Koordinator, programansvarig
Ann-Sofie Andersson
Telefon: 0510-77 03 43
E-post: ann-sofie.andersson@lidkoping.se

Utställningstekniker
Robert Bernhoft

Telefon: 0510-77 00 93
E-post: robert.bernhoft@lidkoping.se

Museibiolog
Daan van der Blom

Telefon: 0510-77 00 37
E-post: daan.vanderblom@lidkoping.se

Miljövetare
Tove Dahlbom
Telefon: 0510-77 05 99
E-post: tove.dahlbom@lidkoping.se

Föremålsantikvarie, samlingsansvarig
Camilla Jonsson

Telefon: 0510-77 00 63
E-post: camilla.jonsson@lidkoping.se

Antikvarie, kulturhistoriker, programansvarig
Malena Kindberg
Telefon: 0510-77 09 07
E-post: malena.kindberg@lidkoping.se

Reception & butik
Susanne Leverén

Telefon: 0510-77 00 95
E-post: susanne.leveren@lidkoping.se

Vaktmästare
Ulf Lindquist
Telefon: 0510-77 10 50
E-post: ulf.lindquist@lidkoping.se

Reception, butik & webbredaktör
Evelina Thyne
Telefon: 0510-77 11 90
E-post: evelina.thyne@lidkoping.se

Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Telefon: 0510-77 00 99
E-post: sandra.wall@lidkoping.se

Museibiolog
Sofia Wennberg
Telefon: 0510-77 05 45
Vänermuseet samt Naturum Vänerskärgården Victoriahuset
E-post: sofia.wennberg@lidkoping.se

Miljövetare
Anna Örnefeldt

Telefon: 0510-77 00 11
E-post: anna-maria.ornefeldt@lidkoping.se

Antikvarie
Jakob Öster
jakob.oster@lidkoping.se