Energi- och klimatplan

Remiss

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till energi- och klimatplan. Syftet med energi- och klimatplanen är att säkerställa en robust energiförsörjning i Lidköping samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan globalt och förbereder oss för att hantera ett förändrat klimat.

Vattentornet i Lidköping

Kort om energi- och klimatplanen

Energi- och klimatplanen består av tre delar:

  • Del 1: Utgångspunkter och inriktningsmål
  • Del 2: Bakgrund och vägledning
  • Del 3: Handlingsplan och åtgärder

Det är omfattande och komplexa frågor som behandlas i energi- och klimatplanen. För att lyckas med planens målsättningar krävs en bred samverkan och dialog mellan kommunen, kommuninvånare, företag och organisationer. Förhoppningen är att energi- och klimatplanen ska ge en bra grund för samverkan och konkreta åtgärder.

Remissperiod

Från och med den 17 april till och med den 14 juni 2024 finns möjlighet för privatpersoner, näringsliv, organisationer, grannkommuner och myndigheter att lämna synpunkter på energi- och klimatplanen del 1 och 2. Handlingsplanen kommer att vara klar i september 2024. Remissperioden syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ett informationsmöte om energi- och klimatplanen kommer att hållas kl 18.30 den 7 maj 2024 i Lidbeckska huset, Gamla Stadens torg 2 i Lidköping. Ingen föranmälan krävs.

Handlingar

Vad händer efter remissen?

Efter att remissperioden har avslutats kan energi- och klimatplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter påbörjas den politiska beredningen med målsättningen att Energi- och klimatplanens del 1 ska antas av kommunfullmäktige under 2024.

Har du några synpunkter?

Skriftliga synpunkter kan lämnas senast den 14 juni 2024 via:

  • E-post: samhalle@lidkoping.se Ange ” Energi- och klimatplan” i ämnesraden
  • Post: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, Skaragatan 8, 531 88 Lidköping, märk kuvertet ”Energi- och klimatplan”.

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter – det vill säga namn, adress och e-post.

Har du frågor?

Använd kontaktuppgifterna nedan för att ställa frågor om energi- och klimatplanen eller om du behöver ta del av planen på annat sätt.

Kontakt

Yvonne Träff

Titel: Miljöstrateg

Enhet: Samhälle

E-post: yvonne.traff@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se